Ekspertyzy i przeglądy techniczne

Jako zespół specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa, oraz wykształceniem kierunkowym: architektonicznym i konstrukcyjnym, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

oceny stanu technicznego budynków,
sporządzania certyfikatów i audytów energetycznych,
przeglądów technicznych budynków,
ekspertyz po zdarzeniach losowych związanych np. z pogodą (opady).
Zakup nieruchomości lokalowej - kiedy kupujecie budynek, warto poprosić o wydanie opinii o stanie technicznym obiektu zanim podejmiemy ostateczną edycję. Koszty wykonania opinii są zwykle nieporównywalnie mniejsze do ewentualnych strat kupującego, jeśli po zakupie ujawnią się nieprzewidziane wady.
Niepokojące objawy zużycia budynku - jeżeli w budynku pokażą się zarysowania konstrukcji, takie jak: pęknięcia ścian, rysy na stropach, przemieszczenia lub deformacje elementów konstrukcyjnych, które uniemożliwiają bezproblemowe otwieranie okien lub drzwi.
Przebudowa, rozbudowa budynku - kiedy planujecie istniejący budynek modernizować lub zmienić jego sposób użytkowania – prawo budowlane wymaga wykonania opinii lub ekspertyzy.
Klęski żywiołowe, katastrofy - jeśli budynek został dotknięty klęską żywiołową taką jak gradobicie, powódź, zalanie, pożar i inne, mających wpływ na stan techniczny budynku.

Wydawane przez nas opinie i ekspertyzy pozwolą przygotować plan działań naprawczych i pomogą w podjęciu decyzji, czy budynek można będzie dalej użytkować, czy w niektórych sytuacjach należy go zburzyć i odbudować.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!